Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprzęt > [Z] - woj. zachodniopomorskie > 300[Z] - Komenda Miejska PSP w Szczecinie > 303[Z] - Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 3

  303[Z]25 - DWP 8/16/24 - Alco HH 366
  Działko wodno - pianowe, zdalnie sterowane (z panelu na kablu) lub ręcznie, wyposażone w reflektor halogenowy. Posiada zakładaną nakładkę pianowa. Regulowana wydajność działka: maks. 3000 l/min @ 8 bar. Maks. ciśnienie 16 bar. Obrót w płaszczyźnie poziomej/pionowej: 360º/od -20º do +90º