Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprzęt > Ochotnicze Straże Pożarne > [L] - woj. lubelskie > OSP w Moszenkach

  OSP KSRG Moszenki
  Moszenki to niewielka wieś leżąca w gminie Jastków (pow. lubelski – ziemski, woj. lubelskie), licząca nieco ponad 150 a cała gmina 13 500 mieszkańców. Powierzchnia gminy to 113,76 km2, natomiast gęstość zaludnienia to 119,9 osoby na kilometr kwadratowy.

  Gmina Jastków jest gminą wiejską, także charakterystyka zagrożeń jest typowa dla tego typu obszarów. Użytki rolne zajmują 86% powierzchni, natomiast lasy 5% powierzchni jednostki terytorialnej. Na terenie gminy nie znajdują się żadne zakłady podwyższonego ryzyka, obecnych jest wiele mniejszych zakładów i stacji benzynowych (wraz ze zbiornikami LPG). Obecnych jest również kilkanaście obiektów użyteczności publicznej w tym: urząd gminy, przedszkola, 5 szkół podstawowych, 1 gimnazjum, ośrodek pomocy społecznej oraz biblioteki. Największe zagrożenie niosą ze sobą szlaki komunikacyjne przecinające gminę takie jak budowana droga ekspresowa S19, istniejąca droga ekspresowa S17 i droga wojewódzka nr 830.

  ***
  Zabezpieczenie pożarowe terenu chronionego, stanowi 5 jednostek OSP w tym:

  *KSRG
  -OSP Moszenki

  *poza KSRG:
  -OSP Tomaszowice
  -OSP Płouszowice
  -OSP Ożarów
  -OSP Ługów


  Dodatkowo gmina Jastków terytorialnie podlega pod JRG 1 KM PSP w Lublinie, która oddalona jest o 20 kilometrów od samych Moszenek.

  ***
  OSP Moszenki to jednostka typu S-5, jedyna w gminie w szeregach KSRG. Jednostka posiada sprzęt odpowiedni do zwalczania większości zagrożeń występujących na terenie chronionym, oraz ze względu na przynależność do KSRG - poza nim. Jest to jedna z największych pod względem sprzętowym jak i najczęściej dysponowanych OSP w powiecie lubelskim. Liczba interwencji w zależności od roku oscyluje między 80 a 100. Remiza podzielona jest na 2 części, "stara" z dwoma garażami, oraz zapleczem socjalnym i nowo powstały budynek garażowy, z miejscem na 4 pojazdy.

  *adres:
  Moszenki 6, gmina Jastków

  *wyposażenie:
  339[L]27 – GCBA 8/32 – Tatra 815/ Karosa
  339[L]28 – SLBus – Ford Custom/Frank Cars
  339[L]29 – GBA 2,5/25 – MAN TGM/Stolarczyk
  339[L]31 – SH 18 – Star 200/Bumar
  339[L]37 – SLRt – Ford Transit/Stolarczyk