Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > Ochotnicze Stra??e Po??arne > [L] - woj. lubelskie > OSP w Rykach

  527[L]11 ?? SLRr ?? Daewoo Lublin III
  Typowy Lublin trzeciej generacji, jakich wiele w jednostkach ochrony przeciwpo??arowej, na terenie ca??ego kraju. W przypadku OSP KSRG Ryki, jest to jednak trzon gotowo??ci bojowej. Opr??cz roli 9 ?? cio miejscowego busa, pojazd dowozi niezb?dny sprz?t na miejsce akcji. Niestety Jelcz GCBA, posada bardzo ograniczon? przestrze?? na sprz?t i niemo??liwe jest za??adowanie na niego ca??ego wyposa??enia, jakie posiada jednostka. W razie potrzeby reszta potrzebnego sprzetu ??adowana jest na SLKw i dowo??ona na miejsce akcji za Jelczem.

  * * *

  Numer operacyjny : 527[L]11
  Numer rejestracyjny: LRY V001

  * * *

  Model, marka: Daewoo Lublin II 
  Rocznik: 1998
  DMC: 2900 kg
  Maks. dop. obc. osi przedniej: 1400 kg
  Maks. dop. obc. osi tylnej: 1700 kg
  ?adowno???: 900 kg

  *Sprz?t ???czno??ci:

  - radiotelefon samochodowy analogowy Motorola


  *Sygnalizacja pojazdu uprzywilejowanego:

  - belka Elektra LZ 4OGW
  - modulator Elfir ZURA PS-100R