Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > Ochotnicze Stra??e Po??arne > [L] - woj. lubelskie > OSP w Rykach

  529[L]01 - GCBA 6/32 - Jelcz 325/004M
  Popularna ??zero zero czw??rka? s??u??y jednostce jako samoch??d pierwszego rzutu i wyje??d??a do wi?kszo??ci zdarze??, nie tylko gdy konieczny si? dow??z du??ej ilo??ci wody. Stra??acy z niecierpliwo??ci? wygl?daj? "czego?? nowszego".

  Ciekawostk? tego egzemplarza jest powi?kszona kabna za??ogi, dospawana z kawa??ka takiej samej. Dzi?ki powi?kszeniu kabiny, z ty??u pojawi??a si? ??awka, mogaca swobodnie pomie??ci? 4 cz??onk??w za??ogi. Nie jest to jedyna modyfikacja: w Jelczu zosta??a skr??cona zabudowa, przez co pojazd straci?? "szybkie natarcie". Dodatkowo zosta??a wymieniona sygnalizacja ??wietlna.

  * * *

  Oznaczenie wg PN-EN 1846-1: samoch??d ratowniczo-ga??niczy S-1-4-6000-8/3200-0*
  Oznaczenie wg PN-79/M-51300: GCBA 6/32*

  *Nie uwzgl?dniamy tutaj ostatniej zmiany klasyfikacji wg masy; wg niej Jelcz (15,4 t DMC) jest autem ??rednim.

  * * *

  Numer operacyjny: 529[L]01
  Numer rejestracyjny: LRY M703

  * * *

  Podwozie: Jelcz P325
  Nap?d: 4x2 (kat. I - miejskie)
  Silnik: wysokopr???ny, sze??ciocylindrowy, rz?dowy, WSK Mielec typ SW680/105 z do??adowaniem, o mocy 243 KM
  Skrzynia bieg??w: manualna, 6+R
  Wymiary (d??ugo???, szeroko???, wysoko???): 7600x2500x3500 (mm)
  Rozstaw osi: 4100 mm
  DMC: 15.400 kg
  DMC zestawu: 29.400 kg
  Maks. dop. obc. osi przedniej: 5.400 kg
  Maks. dop. obc. osi tylnej: 10.000 kg
  Ilo???/uk??ad miejsc w kabinie: 6/1+1+4

  *Wyposa??enie pojazdu:

  - szperacz pogorzeliskowy

  *Sprz?t ???czno??ci:

  - radiotelefon samochodowy analogowy Motorola GM360

  *Sygnalizacja pojazdu uprzywilejowanego

  - belka zespolona PW Gamet LED GW
  - 2x lampa kierunkowa LED
  - 1xlampa pojedyncza
  - modulator Elfir ZURA 1120/24

  * * *

  *Zabudowa: Jelcza??skie Zak??ady Samochodowe, Jelcz k./O??awy
  *Technologia: ca??kowicie stalowa

  *Uk??ad wodno-pianowy:

  - zbiornik wody o poj.: 6000 l
  - zbiornik ??rodka pianotw??rczego: 600 l
  - autopompa: ??FUP A32/8, jednozakresowa, o wyd. 3200 l/min @ 8 bar
  - DWP-24 prod. ZSP ???d??
  - dodatkowe DW-8 prod. VEB FLG J??hstadt (NRD)
  - 4x nasada t??oczna 75 (po 2 na bok)
  - 4x nasada ssawna 110 (po 2 na bok)
  - 2x nasada tankowania hydrantowego 75 (lewa strona)
  - 1x nasada ssania ??rodka pianotw??rczego 52 (lewa strona)
  - 4x zraszacze przednie

  * * *

  *Przewo??one wyposa??enie:

  -w???e W-75
  -w???e W-52
  -w???e ssawne
  -rozdzielacz
  -pr?downice proste
  -pradownica turbo
  -torba PSP R1
  -zestaw narz?dzi hydraulicznych Lukas