Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > ?wiczenia, pokazy, uroczysto??ci > "Bezpieczna Ma??opolska - pojazdy stra??ackie" - Niepo??omice 28.04.2017r

  28 kwietnia, na Niepo??omickim rynku odby??o si? przekazanie 11 z 34 pojazd??w ratowniczo-ga??niczych, zakupionych w ramach projektu ??Bezpieczna Ma??opolska ?? samochody stra??ackie? ze ??rodk??w Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew??dztwa Ma??opolskiego na lata 2014-2020, poddzia??anie 5.1.2. wsparcie s??u??b ratunkowych. Przekazane pojazdy to GBA 3/16 Volvo FL280 z nap?dem 4x4, zabudowane przez firm? Bocar z Korwinowa. Warto??? jednego z nich to ponad 680 tys. z??.
  Lista jednostek, do kt??rych trafi??o 11 z 34 samochod??w:
  1. Gmina Krzeszowice - OSP Tenczynek
  2. Gmina Mogilany - OSP Mogilany
  3. Gmina Micha??owice - OSP Micha??owice
  4. Gmina S??omniki - OSP Mi??ocice
  5. Gmina Su??oszowa - OSP Su??oszowa
  6. Gmina Charsznica - OSP Tczyca
  7. Gmina My??lenice - OSP G??ogocz??w
  8. Gmina Tokarnia - OSP Krzczon??w
  9. Gmina Koniusza - OSP Wierzbno
  10. Gmina Niepo??omice - OSP Niepo??omice
  11. Gmina K??aj - OSP K??aj
  Lista jednostek oczekuj?cych na przekazanie:
  1. Gmina Biecz - OSP Biecz
  2. Gmina U??cie Gorlickie - OSP G??adysz??w
  3. Gmina Laskowa - OSP Laskowa
  4. Gmina Limanowa - OSP Nowe Rybie
  5. Gmina Dobra - OSP Dobra
  6. Miasto Gryb??w - OSP Gryb??w-Bia??a
  7. Gmina Stary S?cz - OSP Stary S?cz
  8. Gmina Szczucin - OSP Szczucin
  9. Gmina Borz?cin - OSP Borz?cin Dolny
  10. Gmina Gromnik - OSP Siemiech??w
  11. Gmina Skrzysz??w - OSP ??kawica
  12. Gmina Rzepiennik Strzy??ewski - OSP Rzepiennik Strzy??ewski
  13. Gmina Trzebinia - OSP M??oszowa
  14. Gmina Bukowno - OSP Stare Bukowno
  15. Gmina Klucze - OSP Bydlin
  16. Gmina Zator - OSP Zator
  17. Gmina K?ty - OSP K?ty
  18. Gmina Wieprz - OSP Wieprz
  19. Gmina Andrych??w - OSP Su??kowice ??g
  20. Gmina ?apsze Ni??ne - OSP Trybsz
  21. Gmina Raba Wy??na - OSP Rokiciny Podhala??skie
  22. Gmina Zembrzyce - OSP Zembrzyce
  23. Gmina Poronin - OSP Suche