Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > Ochotnicze Stra??e Po??arne > [L] - woj. lubelskie > OSP w Ostr??wku

  459[L]46 - GCBA 5/32 - Scania P400 CB 4x4/ISS Wawrzaszek
  Jeden z pi?ciu pojazd??w typu GCBA na podwoziu Scania, zabudowanych przez WISS, zakupionych w 2013 roku, w ramach programu RPO woj. lubelskiego "Poprawa bezpiecze??stwa chemiczno - ekologicznego w Powiecie Lubartowskim". Pozosta??e pojazdy trafi??y o jednostek: JRG Lubart??w, OSP Abram??w, OSP Jeziorzany i OSP U??cim??w.

  * * *

  Oznaczenie wg PN-EN 1846-1: samoch??d ratowniczo-ga??niczy S-2-6-5000-8/3200-1 
  Oznaczenie wg PN-79/M-51300: GCBA 5/32 

  * * *

  Numer operacyjny: 459[L]46
  Numer rejestracyjny: LLB 29390

  * * *

  Podwozie: Scania P 400 CB4x4EHZ
  Silnik: wysokopr???ny, o mocy ok. 400 KM
  Kabina: typu CrewCab CP28
  Ilo???/uk??ad miejsc: 6/1+1+4
  Nap?d/kategoria: 4x4, kat. II - uterenowione
  DMC (admin.): 18000 kg
  DMC (techn.): 21500 kg
  DMC zestawu (admin./techn.): 40000 kg 

  *Wyposa??enie pojazdu:

  - pneumatyczny maszt o??wietleniowy 2x1000W
  - o??wietlenie pola pracy ?? 5 lamp led
  - niezale??ne ogrzewanie kabiny i przedzia??u autopompy

  *Sprz?t ???czno??ci:

  - radiotelefon samochodowy analogowy Motorola GM360
  - radiotelefon nasobny analogowy Motorola GP360

  *Sygnalizacja pojazdu uprzywilejowanego 

  - belka ??wietlno-d??wi?kowa Gamet 4 LED GW
  - 6x lampa kierunkowa FSV Microled Plus
  - modulator Gamet GAM 150 

  * * *

  *Zabudowa: In??ynieria Samochod??w Specjalnych Wawrzaszek, Bielsko-Bia??a 
  *Technologia: klasyczna aluminium i stal nierdzewna
  - skrytki: 7 w uk??adzie 3+3+1
  - rolety: aluminiowe py??o i bryzgosczelne 

  *Uk??ad wodno-pianowy:

  - zbiornik wody 5000 l
  - zbiornik ??rodka pianotw??rczego 500 l
  - autopompa Ruberg R40/2,5-OPZ; dwuzakresowa, o wyd. nominalnej 3200 l/min (LP) i 250 l/min @ 40 bar (HP)
  - dozownik ??rodka pianotw??rczego Ruberg RFS 240 (1/3/6%)
  - wysokoci??nieniowe szybkie natarcie o d??ugo??ci 60 m
  - DWP dachowe POHORJE-Mirna Gasilni Top GT-3200; o wyd. 800-3200 l/min @ 10 bar
  - 4x nasada t??oczna 75 (po 2 na bok)
  - 2x nasada ssawna 110 (z ty??u)
  - 2x nasada tankowania hydrantowego 75 (po bokach)
  - 2x nasada tankowania ??r. pian. 52 (w przedziale autopompy i na dachu)
  - 2 pary zraszaczy podwoziowych (pod przednim zderzakiem, pod przedni? cz???ci? zabudowy) 

  * * *

  *Przewo??one wyposa??enie:

  - zestaw hydrauliki si??owej Lukas
  - zestaw PSP R-1
  - pi??a do drewna Stihl
  - pompa szlamowa Honda WT30X
  -pompa g???binowa elektryczna
  -pompa p??ywaj?ca
  - agregat pr?dotw??rczy tr??jfazowy
  - pacho??ki ostrzegawcze
  - aparaty ODO
  - srobenty
  - odcinki t??oczne
  - odcinki ssawne
  - podstawowa armatura po??arnicza
  - podstawowy sprz?t burz?cy
  - drabina nasadkowa drewniana
  - t??umice