Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > Ochotnicze Stra??e Po??arne > [L] - woj. lubelskie > OSP w Samokl?skach

  OSP KSRG w Samokl?skach
  Samokl?ski to wie??, po??o??ona w wojew??dztwie lubelskim, w powiecie lubartowskim, w gminie Kamionka. Wie?? Samokl?ski zamieszkuje ok 700 os??b, natomiast gmin? Kamionka prawie 6500. Na terenie jednostki samorz?dowej wysteruj? typowe zagro??enia dla teren??w wiejskich.

  Ochotnicza Stra?? Po??arna w Samokl?skach to jednostka typu S1, nale???ca do Krajowego Systemu Ratowniczo - Ga??niczego, jedna z dw??ch w gminie.

  Wyposa??enie:
  459[L]31 ?? GBA 2/16 ?? Star 266/Osiny