Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > Ochotnicze Stra??e Po??arne > [L] - woj. lubelskie > OSP w Urszulinie

  559[L]37 ?? SLRt ?? Ford Transit/Frank-Cars
  Lekki pojazd ratownictwa technicznego na podwoziu Ford Transit, zabudowany przez firm? Frank-Cars z Cz?stochowy. Podstawow? rol? pojazdu jest ratownictwo drogowe i techniczne, jednak uwag? zwraca bardzo bogata armatura wodna, jak na pojazd nie posiadaj?cy autopompy/motopompy. Mo??e to ??wiadczy? o tym, ??e pojazd cz?sto towarzyszy ??Jelonkowi? przy wi?kszych po??arach.

  * * *

  Numer operacyjny: 559[L]37
  Numer rejestracyjny: LWL 62NC

  * * *

  Oznaczenie wg PN-EN 1846-1: Samoch??d ratownictwa technicznego L-1-5-1-1-1
  Oznaczenie wg PN-79/M-51300: SLRt

  * * *

  Podwozie: Ford Transit
  Nap?d: 4x2, kat. I -miejskie
  Silnik: Silnik 2,2 TDCi 125KM
  Liczba/uk??ad miejsc: 5/1+1+3
  DMC: 3490 kg
  ?adowno???: 850 KG

  * * *

  *Wyposa??enie pojazdu (m.in.):

  - wyci?garka elektryczna o uci?gu min. 3,5 t
  - maszt o??wietleniowy wyposa??ony w reflektory LED 30W
  - reflektor pogorzeliskowy
  - o??wietlenie pola pracy

  *Sygnalizacja pojazdu uprzywilejowanego:

  - Belka zespolona FSV P5000
  - 2x lampa kierunkowa FSV Microled
  - Lampa pojedyncza FSV LP-400
  - modulator FSV AS 422

  *Sprz?t ???czno??ci:

  - radiotelefon samochodowy analogowy Motorola GM360
  - 2x radiotelefon nasobny Motorola GP360

  * * *

  Zabudowa: Frank-Cars Cz?stochowa
  Technologia: klasyczna (stalowo-aluminiowa)

  *Uk??ad wodno-pianowy:

  - Zbiornik wody: 200 l
  - Zbiornik ??rodka pianotw??rczego: 20 l
  - Nasady: 1x tankowania hydrantowego 52 (skrytka ty??)
  - Agregat wysokoci??nieniowy wodno-pianowy, wydajno??? min 50 l/min, przy ci??nieniu min 40 bar
  - LSN 60m

  * * *

  Wyposa??enie ratownicze (m.in.):

  - zestaw hydrauliki si??owej Lukas (pompa, no??yce, rozpieracz ramieniowy, rozpieracz kolumnowy)
  - agregat pr?dotw??rczy
  - motopompa p??ywaj?ca Niagara
  - pilarka ??a??cuchowa 
  - pi??a do stali i betonu
  - 2x odcinek t??oczny W75
  - 5x odcinek t??oczny W52
  - pr?downice i armatura wodna
  - zestaw PSP R-1 + deska ortopedyczna
  - kamizelki odblaskowe
  - narz?dzia
  - ga??nice 
  - sprz?t do zabezpieczenia i sprz?tania miejsca zdarzenia.