Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > Ochotnicze Stra??e Po??arne > [L] - woj. lubelskie > OSP w Abramowie

  459[L]01 - GCBA 6/32 - Jelcz 325/004M
  Popularna ??zero zero czw??rka? s??u??y obecnie jako samoch??d drugiego rzutu i wyje??d??a tylko do wi?kszych zdarze??, gdy konieczny jest dow??z du??ej ilo??ci wody.


  * * *

  Oznaczenie wg PN-EN 1846-1: samoch??d ratowniczo-ga??niczy S-1-4-6000-8/3200-0* 
  Oznaczenie wg PN-79/M-51300: GCBA 6/32*

  *Nie uwzgl?dniamy tutaj ostatniej zmiany klasyfikacji wg masy; wg niej Jelcz (15,4 t DMC) jest autem ??rednim.

  * * *

  Numer operacyjny: 459[L]01
  Numer rejestracyjny: LLB 7N24

  * * *

  Podwozie: Jelcz P325DS
  Nap?d: 4x2 (kat. I - miejskie)
  Silnik: wysokopr???ny, sze??ciocylindrowy, rz?dowy, WSK Mielec typ SW680/105 z do??adowaniem, o mocy 243 KM 
  Skrzynia bieg??w: manualna, 6+R
  Wymiary (d??ugo???, szeroko???, wysoko???): 7600x2500x3500 (mm) 
  Rozstaw osi: 4100 mm 
  DMC: 15.400 kg
  DMC zestawu: 29.400 kg
  Maks. dop. obc. osi przedniej: 5.400 kg
  Maks. dop. obc. osi tylnej: 10.000 kg
  Ilo???/uk??ad miejsc w kabinie: 4/1+1+1+1

  *Wyposa??enie pojazdu:

  - szperacz pogorzeliskowy

  *Sprz?t ???czno??ci:

  - radiotelefon samochodowy analogowy Motorola GM360

  *Sygnalizacja pojazdu uprzywilejowanego 

  - 3x lampa pojedyncza Elektra LBO
  -1x lampa z g??o??nikiem Tesla AZD 501
  - modulator Tesla AZD 501
  - 2x g??o??nik Belma

  * * *

  *Zabudowa: Jelcza??skie Zak??ady Samochodowe, Jelcz k./O??awy
  *Technologia: ca??kowicie stalowa

  *Uk??ad wodno-pianowy:

  - zbiornik wody o poj.: 6000 l
  - zbiornik ??rodka pianotw??rczego: 600 l
  - autopompa: ??FUP A32/8, jednozakresowa, o wyd. 3200 l/min @ 8 bar
  - DWP-24 prod. ZSP ???d??
  - szybkie natarcie (odcinek w???a W-52 na zwijadle)
  - 4x nasada t??oczna 75 (po 2 na bok)
  - 4x nasada ssawna 110 (po 2 na bok)
  - 2x nasada tankowania hydrantowego 75 (lewa strona)
  - 1x nasada ssania ??rodka pianotw??rczego 52 (lewa strona)
  - 4x zraszacze przednie

  * * *

  *Przewo??one wyposa??enie:

  - w???e W-75 
  -w???e W-52
  -w???e ssawne
  -armatura wodna
  -wytwornice pianowe
  -t??umice
  -podstsawowy sprz?t burz?cy i pionierski