Kategorie:
  • Pojazdy i sprzęt
  • Akcje
  • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
  • Muzea i sprzęt historyczny
  • Inne
  • polecane strony
  • Home > Pojazdy i sprz?t > Ochotnicze Stra??e Po??arne > [L] - woj. lubelskie > OSP w Abramowie

    459[L]01 - GCBA 6/32 - Jelcz 325/004M
    Popularna ??zero zero czw??rka? s??u??y obecnie jako samoch??d drugiego rzutu i wyje??d??a tylko do wi?kszych zdarze??, gdy konieczny jest dow??z du??ej ilo??ci wody.


    * * *

    Oznaczenie wg PN-EN 1846-1: samoch??d ratowniczo-ga??niczy S-1-4-6000-8/3200-0* 
    Oznaczenie wg PN-79/M-51300: GCBA 6/32*

    *Nie uwzgl?dniamy tutaj ostatniej zmiany klasyfikacji wg masy; wg niej Jelcz (15,4 t DMC) jest autem ??rednim.

    * * *

    Numer operacyjny: 459[L]01
    Numer rejestracyjny: LLB 7N24

    * * *

    Podwozie: Jelcz P325DS
    Nap?d: 4x2 (kat. I - miejskie)
    Silnik: wysokopr???ny, sze??ciocylindrowy, rz?dowy, WSK Mielec typ SW680/105 z do??adowaniem, o mocy 243 KM 
    Skrzynia bieg??w: manualna, 6+R
    Wymiary (d??ugo???, szeroko???, wysoko???): 7600x2500x3500 (mm) 
    Rozstaw osi: 4100 mm 
    DMC: 15.400 kg
    DMC zestawu: 29.400 kg
    Maks. dop. obc. osi przedniej: 5.400 kg
    Maks. dop. obc. osi tylnej: 10.000 kg
    Ilo???/uk??ad miejsc w kabinie: 4/1+1+1+1

    *Wyposa??enie pojazdu:

    - szperacz pogorzeliskowy

    *Sprz?t ???czno??ci:

    - radiotelefon samochodowy analogowy Motorola GM360

    *Sygnalizacja pojazdu uprzywilejowanego 

    - 3x lampa pojedyncza Elektra LBO
    -1x lampa z g??o??nikiem Tesla AZD 501
    - modulator Tesla AZD 501
    - 2x g??o??nik Belma

    * * *

    *Zabudowa: Jelcza??skie Zak??ady Samochodowe, Jelcz k./O??awy
    *Technologia: ca??kowicie stalowa

    *Uk??ad wodno-pianowy:

    - zbiornik wody o poj.: 6000 l
    - zbiornik ??rodka pianotw??rczego: 600 l
    - autopompa: ??FUP A32/8, jednozakresowa, o wyd. 3200 l/min @ 8 bar
    - DWP-24 prod. ZSP ???d??
    - szybkie natarcie (odcinek w???a W-52 na zwijadle)
    - 4x nasada t??oczna 75 (po 2 na bok)
    - 4x nasada ssawna 110 (po 2 na bok)
    - 2x nasada tankowania hydrantowego 75 (lewa strona)
    - 1x nasada ssania ??rodka pianotw??rczego 52 (lewa strona)
    - 4x zraszacze przednie

    * * *

    *Przewo??one wyposa??enie:

    - w???e W-75 
    -w???e W-52
    -w???e ssawne
    -armatura wodna
    -wytwornice pianowe
    -t??umice
    -podstsawowy sprz?t burz?cy i pionierski