Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Akcje > Po??ary > Po??ar budynku gospodarczego - Grodkowice - 20.01.2018

  W dniu 20.01.2018 w godzinach wieczornych do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego w Wieliczce wp??yn???o zg??oszenie o po??arze zabudowa?? gospodarczych w miejscowo??ci Grodkowice (gmina K??aj, pow. wielicki). Na miejsce w pierwszym rzucie zadysponowano jednostki OSP z gminy K??aj oraz JRG Wieliczka. Po przybyciu pierwszych zast?p??w na miejsce dzia??a?? stwierdzono rozwini?ty po??ar budynku gospodarczego, w kt??rym znajdowa??y si? prefabrykaty z drewna, siano oraz ??ywy inwentarz. W pierwszej fazie dzia??ania przyby??ych zast?p??w polega??y na obronie cz???ci budynku, ewakuacji zwierz?t oraz podaniu kilku pr?d??w wody na pal?c? si? konstrukcj?. Z powodu niskiego ci??nienia w okolicznej sieci hydrantowej zdecydowano o zadysponowaniu kolejnych si?? i ??rodk??w z gminy Gd??w oraz Niepo??omice. W wyniku po??aru spaleniu uleg??a znaczna cz???? budynku gospodarczego, dzia??ania trwa??y oko??o 10 godzin.

  Zadysponowane Si??

  JRG Wieliczka

  OSP z terenu gminy K??aj:
  - OSP K??aj
  - OSP Szar??w
  - OSP Brzezie
  - OSP D?browa
  - OSP Targowisko
  - OSP ????kowice

  OSP z terenu gminy Gd??w:
  - OSP Gd??w

  OSP z terenu gminy Niepo??omice:
  - OSP Niepo??omice
  - OSP Pod?????e
  - OSP Stani?tki
  - OSP Zag??rze