Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Inne > ZSR MPK Pozna??

  'SRt' - Star - ZSR MPK/Zajezdnia 'G??ogowska'
  Odpowiednik SRt w parku maszynowym Zak??adowej S??u??by Ratowniczej Miejskiego Przedsi?biorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu. Zabudowany na terenowym podwoziu Star przystosowanym do jazdy po torach (tzw. 'Unistar'). Skrzyniowa zabudowa kryje w sobie nie tylko zestaw sprz?tu charakterystyczny dla pogotowia technicznego zak??adu komunikacyjnego (tj. do podnoszenia, wkolejania, holowania i 'polowych' napraw uszkodzonych sk??ad??w tramwajowych), ale r??wnie?? m.in. dwunarz?dziowy zestaw hydrauliki si??owej Holmatro, agregat proszkowy AP-25 BC, poduszki wysokiego ci??nienia niskiego podnoszenia, sprz?t do stabilizacji pojazd??w czy przeno??ny sprz?t o??wietleniowy. Dzi?ki takiemu wyposa??eniu, ZSR MPK Pozna?? mo??e nie tylko spe??nia? 'tradycyjn?' rol? pogotowia technicznego, ale r??wnie?? czynnie wspomaga? PSP w dzia??aniach ratowniczych. W??z mo??e by? r??wnie?? zadysponowany w celu wsparcia s??u??b ratownictwa technicznego PKP.

  Star stacjonuje w tramwajowej zajezdni 'G??ogowska', razem z lekkimi wozami - Renault Trafic, Peugeot Boxer, Iveco TurboDaily - i 'Pogotem' (PIMB 'TRAM') na podwoziu MAN 4x4.